Информация за фирмата, данни за контакт

    Техникъл Солюшънс ЕООД стартира през 2017г. Интернет сайтът на фирмата функционира от 2019г.
    Техникъл Солюшънс ЕООД чрез своя интернет магазин https://techshop.bg предлага на своите клиенти цялата гама от продукти на водещите български ИТ дистрибутори на едно място.
    Освен продажбата на ИТ продукти, Техникъл Солюшънс ЕООД предлага на своите клиенти изграждането на локални медни и оптични мрежи, сервиз на компютърна техника
    Данни по регистрация:
    Техникъл Солюшънс ЕООД
    ЕИК 204734171
    ИД по ЗДДС: BG204734171
    Aдрес на управление и кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 105, ет. 3, ап. 3
    МОЛ: Златина Ангелова
    Банкова сметка:
        Име на банка: Уникредит Булбанк АД
        IBAN: BG97UNCR70001524281447 BIC: UNCRBGSF

            Последна актуализация на 29.05.2023 г.